ใช้บัตรประชาชนก็ทำฟันได้แล้ว ในคลินิก ไม่ต้องสำรองจ่าย

2004

#สำนักงานประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนกรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 900 บาท/คน/ปี

ผู้ประกันตนสามารถใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานเข้ารับบริการในคลินิก สถานพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย

#กระทรวงแรงงาน
#สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506