เห็ดเผาะ! หาเห็ดในป่าอำเภอเต่างอย

1899

ถึงเวลาเก็บเห็ด ป่าเห็ดกับธรรมชาติงามที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ ในเขตอำเภอของจังหวัดสกลนคร ที่มีเห็ดหลายหลายชนิดให้ผู้คนตามพื้นที่และนั่งเก็บเห็ดได้มาหาเห็ดไปประกอบอาหาร

เห็ดเป็นอาหารในช่วงฤดูกาลปลายร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ช่วงนี้จะมีเห็ดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งพื้นที่เห็ดขึ้นก็จะอยู่ตามป่าที่มีเชื้อของเห็ดซึ่งเคยขึ้นเป็นประจำอยู่แล้ว พอถึงช่วงฤดูกาลก็จะมีเห็ดขึ้นแบบนี้ทุกๆปี ถือเป็นวัฒนธรรมการหาของป่าอีกอย่างของชาวอีสานที่ว่า ในน้ำมีป่า ในนามีข้าว ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากตามพื้นที่ต่างจังหวัด

ภาพบรรยากาศภาพนอกก่อนเดินเข้าไปหาดงเห็ด

ผีเสื้อหลายๆตัวที่มาจับกลุ่มกันหลายสายพันธุ์ ที่แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติยังคงอยู่

บรรยากาศในป่าเห็ด

เห็ดสดๆใหม่ๆน่าแกงมากๆ

ล้างพร้อมแกง เมนูแกงเห็ดใส่ใบย่านางอร่อยๆร้อนๆรออยู่จ้า