เห็ดป่ากินได้…

2490

หน้าฝนที่ชุ่มช่ำแบบนี้ ตามต่างจังหวัด แถบภาคอีสาน ก็จะเริ่มออกเดินป่า เพื่อหาเห็ดที่จะเกิดขึ้นตอนฤดูฝน เห็ดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่มีใครปลูก และไม่รู้จะเกิดเวลาใด ไม่เหมือนพืชผักชนิดอื่นๆ ถึงเวลาก็งอกงามขึ้นมาเอง นี้ละคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นแก่มนุษย์

เห็ดที่เรารู้จักก็มีหลายอย่างหลายสายพันธุ์มีทั้งเห็ดที่กินได้ และเห็ดที่กินไม่ได้ เวลาเก็บหรือเลือกซื้อต้องมีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องเห็ด เห็ดที่กินได้เช่น เห็ดไข้เหลือง เห็ดระโงกเหลือง เห็ดเผาะ เห็ดน้ำหมาก เห็ดหล่ม เห็ดผึ่ง เห็ดโคน เป็นต้น เห็ดป่าที่เราไม่รู้จักอย่าบริโภค เสี่ยง เสียชีวิตได้.. เพราะเห็ดที่กินได้และเห็ดที่มีพิษลักษณะคล้ายๆกันจึงควรเลือกบริโภคอย่างระมัดระวัง