มะเม่าหรือหมากเม่า

2396

7 ประโยชน์ขของมะเม่า

1.ผลสุกสามารถรรับประทานเป็นผลไม้ หรือทำเป็นส้มตำมะเม่าก็ได้

2.ยอดอ่อนของมะเม่านำมารับประทานเป็นผักได้

3.สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายเช่น แยม น้ำผลไม้ หรือนำไปทำเป็นไวน์เกรด คุณภาพ เป็นต้น

4.น้ำหมากเม่าเป็นน้ำที่คั้นจากผลสุกสามารถนำมาทำเป็นสีผสมอาหารได้ สีจะเป็นสีม่วงเข้ม

5.เนื้อไม้ของมะเม่าสามารถนำมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือเฟอร์นิเจอร์ได้

6.พระสงฆ์แแถบเทือกเขาภูพานนำมาทำเป็นน้ำปาณะ ในสมัยโบราณกาล

7.ปลูกเป็นไม้ประดับหรือใช้ปลูกเป็นร่มไม้ เป็นต้น

ปล.สามารถแก้ง่วงได้