ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา

1263

ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา จัดอยู่ในวงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Castalius rosimon ชื่อสามัญว่า Common Pierrot ด้วยสีสันบนลำตัวปีกด้านบนที่เป็นจุดดำพื้นปีกขาว ขอบปีกทั้งหมดมีสีดำ มีจุดสีดำแต้มกระจายทั่วปีก สีสันของลำตัวปีกด้านล่างพื้นปีกขาว มีจุดสีดำเช่นกันและแต้มกระจายทั่วทั้งปีก และยังมีจุดสีฟ้าอ่อนแต้มอยู่ปลายปีกด้านล่างสุดด้วย

วงจรชีวิต เริ่มจากผีเสื้อตัวผู้และตัวเมียผสมพันธุ์กัน จากนั้นจะวางไข่ ก่อนเข้าสู่วงจรชีวิตการเป็นตัวหนอน 16-20 วัน ในช่วงวัยนี้จะกัดกินพุทราโดยเฉพาะพุทราจีน ซึ่งเป็นที่โปรดของมันอย่างมาก ก่อนจะเข้าสู่การเป็นดักแด้อยู่ประมาณ 5-11 วัน วงจรชีวิตช่วงนี้มันจะอยู่เฉยๆ โดยไม่ทำอะไรเลย หาใบไม้แห้งบ้างใบไม้สดบ้างมาห่อหุ้มตัวไว้ ก่อนจะกลายเป็นผีเสื้อแสนสวยอย่างที่เราเห็นกัน