กล้วยไม้Cattleya walkeriana (โคยา วอล์กเกอร์เอเนียน่า)

1148

Cattleya walkerianaหรือ Walker’s cattleyaเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์หนึ่ง มันแตกต่างจากสายพันธุ์ส่วนใหญ่ของCattleyaโดยมีช่อดอกที่เกิดขึ้นจากเหง้าแทนจากปลายของpseudobulb. ในถิ่นที่อยู่พื้นเมือง (ที่ราบสูงกลางบราซิล) มันเติบโตเป็นepiphyteหรือlithophyteบางครั้งในดวงอาทิตย์เต็ม Pseudobulbs ค่อนข้างสั้นกระเปาะหรือ fusiform กับหนึ่งหรือสองใบไข่ที่ปลาย ช่อดอกเป็นดอกหนึ่งหรือสองดอกสูงประมาณ 8 ” (20 ซม.) ดอกไม้มี 4-5 ” (9-12 ซม.)

ที่มา: กล้วยไม้บราซิล – ข่าวออร์คิด 33″. www.delfinadearaujo.com